top of page

AVÍS LEGAL

TITULARITAT
Empresa propietària d'aquesta web: AUTOREPARACIÓ BORGES SL
CIF: B25516873
Domicili Social: Polígon Les Verdunes, parcel·la 49-50-51. 
Codi Postal. 25400 
LES BORGES BLANQUES,(LLEIDA)

Telèfon: 973 14 35 20
e-Mail: taller@autoreparacioborges.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida.
TOM: 815 
FOLI: 82 
FULL: L15711 
DATA INSCRIPCIÓ: 06/05/2004
Nom de domini: http://www.autoreparacioborges.com

D'ara endavant, PRESTADOR

 

OBJECTE
El PRESTADOR, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús del lloc web. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.
El PRESTADOR es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d'avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del PRESTADOR.

 

RESPONSABILITAT

El PRESTADOR s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el PRESTADOR no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.
En tot cas, el PRESTADOR manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

En compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el PRESTADOR es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o, si s'escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tanmateix, el PRESTADOR no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L'informem que en qualsevol moment vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades personals, mitjançant comunicació escrita a Polígon Les Verdunes, parcel·la 49-50-51. LES BORGES BLANQUES, C.P. 25400 (LLEIDA), incloent i acompanyant una fotocòpia del seu DNI o document identificatiu, o mitjançant l'adreça de correu electrònic: taller@autoreparacioborges.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del PRESTADOR o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del PRESTADOR. 
Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del PRESTADOR serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests.

El PRESTADOR autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal del PRESTADOR.

El PRESTADOR reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: taller@autoreparacioborges.com

bottom of page